DC Comics

The Nice House On The Lake

The Nice House On The Lake #8

2022
Apr 19th, 2022

The Nice House On The Lake #7

2022
Mar 1st, 2022

The Nice House On The Lake #6

2021
Nov 2nd, 2021

The Nice House On The Lake #5

2021
Oct 5th, 2021

The Nice House On The Lake #4

2021
Sep 7th, 2021

The Nice House On The Lake #3

2021
Aug 3rd, 2021

#

2022
Oct 6th, 2022

#

2022
Oct 6th, 2022

Justice League Dark

Justice League Dark #22

2020
Jun 2nd, 2020

Justice League Dark #21

2020
Mar 25th, 2020

Justice League Dark #19

2020
Jan 29th, 2020

Justice League Dark #18

2020
Jan 1st, 2020

Justice League Dark #16

2019
Oct 23rd, 2019

Justice League Dark #15

2019
Sep 25th, 2019

Justice League Dark #14

2019
Aug 28th, 2019

Justice League Dark #12

2019
Jun 26th, 2019

Justice League Dark #11

2019
May 22nd, 2019

Justice League Dark #10

2019
Apr 24th, 2019

Justice League Dark #9

2019
Mar 13th, 2019

Justice League Dark #8

2019
Feb 13th, 2019

Justice League Dark #7

2019
Jan 16th, 2019

Justice League Dark #4

2018
Oct 17th, 2018

Justice League Dark #3

2018
Sep 26th, 2018

Justice League Dark #2

2018
Aug 22nd, 2018

Justice League Dark #1

2018
Jul 25th, 2018

Detective Comics

Detective Comics #1000

2019
Mar 27th, 2019

Detective Comics #980

2018
May 9th, 2018

Detective Comics #979

2018
Apr 25th, 2018

Detective Comics #976

2018
Mar 28th, 2018

Detective Comics #975

2018
Feb 28th, 2018

Detective Comics #968

2017
Nov 8th, 2017

Detective Comics #967

2017
Oct 25th, 2017

Detective Comics #962

2017
Aug 9th, 2017

Detective Comics #961

2017
Jul 26th, 2017

Detective Comics #960

2017
Jul 12th, 2017

Detective Comics #959

2017
Jun 28th, 2017

Detective Comics #958

2017
Jun 14th, 2017

Detective Comics #950

2017
Feb 8th, 2017

Detective Comics #947

2016
Dec 28th, 2016

Detective Comics #946

2016
Dec 14th, 2016

Detective Comics #945

2016
Nov 23rd, 2016

Detective Comics #944

2016
Nov 9th, 2016

Detective Comics #943

2016
Oct 26th, 2016

Detective Comics #938

2016
Aug 10th, 2016

Detective Comics #937

2016
Jul 27th, 2016

Detective Comics #936

2016
Jul 13th, 2016

Batman

Batman #105

2020
Dec 15th, 2020

Batman & Robin Eternal

Batman & Robin Eternal #25

2016
Mar 23rd, 2016

Batman & Robin Eternal #24

2016
Mar 16th, 2016

Batman & Robin Eternal #8

2015
Nov 25th, 2015

Batman & Robin Eternal #7

2015
Nov 18th, 2015

Batman Eternal

Batman Eternal #51

2015
Mar 25th, 2015

Batman Eternal #50

2015
Mar 18th, 2015

Batman Eternal #34

2014
Nov 26th, 2014

Robin War

Robin War #2

2016
Jan 13th, 2016

Dark Knights Metal

Dark Knights Metal Coda #6

2018
Mar 1st, 2018

Grayson Annual

Grayson Annual #2

2015
Sep 30th, 2015

Teen Titans

Teen Titaans #19

2016
Apr 27th, 2016

Convergence: Booster Gold

Convergence: Booster Gold #2

2015
May 27th, 2015

Convergence: Booster Gold #1

2015
Apr 29th, 2015

Aquaman

Aquaman: Futures End #1

2014
Sep 3rd, 2014

Aquaman Annual #2

2014
Jul 30th, 2014

#

2022
Oct 6th, 2022

#

2022
Oct 6th, 2022

Secret Origins: Aquaman

Secret Origins: Aquaman #5

2014
Aug 27th, 2014

#

2022
Oct 6th, 2022